Pokaż menu

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Publikacje naszego Wydawnictwa od lat cieszą się uznaniem w środowiku znawców i pasjonatów dobrej książki. Zdobywają nagrody i wyróżnienia na najważniejszych imprezach branżowych o skali krajowej i międzynarodowej.

 

1996

Nagroda III stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa i ochrony przyrody przyznawana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – za książkę Bohdana Ważyńskiego Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla porzeb turystyki i rekreacji, czerwiec 1996

Nagroda Specjalna III Krajowych Targów Książki Akademickiej Atena ’1996 za Najlepiej Wydaną Książkę Akademicką dla Wydawnictwa AR za książkę Bohdana Kiełczewskiego i Jerzego Wiśniewskiego Kulturotwócza rola lasu, listopad 1996

 

1999

Wyróżnienie V Wrocławskich Targów Książki Naukowej w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską dla Wydawnictwa AR za książkę Andrzeja Bereszyńskiego Wilk w Polsce i jego ochrona, marzec 1999

 

2000

Nagroda VI Wrocławskich Targów Książki Naukowej w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską dla Wydawnictwa AR za książkę Bohdana Kiełczewskiego i Jerzego Wiśniewskiego Kulturotwócza rola lasu, marzec 2000

 

2003

Wyróżnienie IX Wrocławskich Targów Książki Naukowej w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej dla Wydawnictwa AR za książkę Piotra Ilnickiego Torfowiska i torf, marzec 2003

Wyróżnienie X Krajowych Targów Książki Akademickiej Atena ’2003 w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką dla Wydawnictwa AR za książkę Piotra Ilnickiego Torfowiska i torf, listopad 2003

 

2004

Nagroda Targów Książki w Krakowie w Konkursie na najlepszy podręcznik akademicki dla Wydawnictwa AR za książkę Jerzego Wiśniewskiego i Bohdana Kiełczewskiego Kulturotwócza rola lasu, październik 2004

 

2005

Nagroda XI Wrocławskich Targów Książki Naukowej dla Wydawnictwa AR w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej za książkę Jerzego Wiśniewskiego i Dariusza J. Gwiazdowicza Ochrona przyrody, marzec 2005

Dyplom Uznania PAN dla Wydawnictwa AR za książkę Jerzego Wiśniewskiego i Bohdana Kiełczewskiego Kulturotwócza rola lasu, grudzień 2005

 

2006

Nagroda XII Wrocławskich Targów Książki Naukowej dla Wydawnictwa AR w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej za książkę Andrzeja Bereszyńskiego i Sylwii Tomaszewskiej Zwierzęta a zabobony, marzec 2006

Nagroda XIII Krajowych Targów Książki Akademickiej Atena ’2006 w Konkursie im. ks. Edwarda Pudełki na Najlepszą Książkę Akademicką dla Wydawnictwa AR za książkę Marka Świtońskiego, Ewy Słoty i Kazimierza Jaszczaka Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych, listopad 2006

Nagroda Rolnicza Książka Roku Krajowego Stowarzyszenia Promocji Obszarów Wiejskich – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka dla Wydawnictwa AR za książkę Hodowla bydła pod redakcją Antoniego Kaczmarka, 2006

 

2008

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydawnictwa UPP za najlepszy podręcznik i skrypt akademicki za książkę Analiza DNA. Teoria i praktyka pod redakcją Ryszarda Słomskiego, październik 2008

 

2009

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszy podręcznik i skrypt akademicki dla Wydawnictwa UPP za książkę Jerzego Wiśniewskiego i Dariusza J. Gwiazdowicza Ochrona przyrody, listopad 2009

 

2010

Wyróżnienie XIV Poznańskich Dni Książki Naukowej dla Wydawnictwa UPP w Konkursie im. ks. Edwarda Pudełki na Najlepszy Podręcznik Akademicki dla Wydawnictwa UPP za książkę Romana Jaszczaka i Konrada Magnuskiego Urządzanie lasu, październik 2010

Wyróżnienie XIV Poznańskich Dni Książki Naukowej dla Wydawnictwa UPP w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką dla Wydawnictwa UPP za książkę Bożeny Łukasik Działalność projektowa architekta krajobrazu Petera Josepha Lennégo na ziemiach polskich w XIX wieku, październik 2010

 

2011

Wyróżnienie XV Poznańskich Dni Książki Naukowej dla Wydawnictwa UPP w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką za książkę Macieja Sydora Drewno w budowie maszyn, październik 2011

 

2012

Wyróżnienie XVI Poznańskich Dni Książki Naukowej dla Wydawnictwa UPP w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką dla Wydawnictwa UPP za książkę Władysława Danielewicza i Tomasza Malińskiego Drzewa i krzewy Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, październik 2012

 

2013

Wyróżnienie XIX Wrocławskich Targów Książki Naukowej w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej dla Wydawnictwa UPP za książkę Lakownica lśniąca Ganoderma lucidum – biologia, uprawa i właściwości lecznicze pod redakcją Marka Siwulskiego i Krzysztofa Sobieralskiego, marzec 2013

Nagroda główna XVII Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej w Konkursie im. ks. Edwarda Pudełki na Najlepszy Podręcznik Akademicki dla Wydawnictwa UPP za książkę Hodowla, chów i użytkowanie kóz pod redakcją Jacka Wójtowskiego, październik 2013

Nominacja do nagrody za najlepszy podręcznik i skrypt akademicki dla Wydawnictwa UPP za książkę Wiesławy Mroczyk, Eleonory Foremskiej i Piotra Golińskiego Chemia organiczna z elementami chemii bioorganicznej, październik 2013

 

2014

Wyróżnienie w konkursie czytelniczym XX Wrocławskich Targów Książki Naukowej dla Wydawnictwa UPP za książkę Jerzego Wiśniewskiego i Dariusza J. Gwiazdowicza Ochrona przyrody, marzec 2014

Wyróżnienie honorowe w Konkursie Najpiękniejsze książki Roku dla Wydawnictwa UPP za książkę Macieja Fiszera, Marty Stawskiej-Puchalskiej i Władysława Danielewicza Requiem. Dęby Rogalińskie, maj 2014

Wyróżnienie XVIII Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką dla Wydawnictwa UPP za książkę Analiza DNA. Praktyka pod redakcją Ryszarda Słomskiego, listopad 2014

 

2017

Nagroda w Konkursie „Gaudeamus – Nagroda SWSW” dla Wydawnictwa UPP za książkę Miłosza Walerzaka Ogrody regularne na terenie dawnych Prus, październik 2017

 

2018

Nominacja do nagrody PTPN za najlepszą publikację o Wielkopolsce dla Wydawnictwa UPP za książkę Agnieszki Wilkaniec Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania, 2018

 

2019

Nagroda im. Józefa Łukaszewicza Posnania 2018 dla Wydawnictwa UPP za książkę Agnieszki Wilkaniec Stan zachowania i trwałość historycznych ukłdów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania, kwiecień 2019

 

2020

Nagroda główna Poznańskich Targów Książki w Konkursie o nagrodę SWSW im. ks. Edwarda Pudełki dla Wydawnictwa UPP za książkę Hodowla i chów świń pod redakcją Anny Rekiel, Tomasza Szwaczkowskiego i Roberta Eckerta, marzec 2020

 

2021

Nagroda Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie w Konkursie „Gaudeamus – Nagroda SWSW” dla Wydawnictwa UPP za książkę Barwienie metodami naturalnymi. Rośliny barwierskie i ich potencjał pod redakcją Katarzyny Schmidt-Przewoźnej, wrzesień 2021

Wyróżnienie w Konkursie ACADEMIA 2021 na Najlepszą Publikację Akademicką i Naukową dla Wydawnictwa UPP za książkę Dariusza J. Gwiazdowicza i Jerzego Wiśniewskiego Profesor Ludwik Sitowski 1880–1947, wrzesień 2021

 

2022

Wyróżnienie Poznańskich Targów Książki w Konkursie SWSW o nagrodę im. ks. Edwarda Pudełki dla Wydawnictwa UPP za książkę Rola lasu w pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery pod redakcją Janusza Olejnika i Stanisława Małka, marzec 2022

Wyróżnienie Poznańskich Targów Książki w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką dla Wydawnictwa UPP za książkę Moniki Konatowskiej i Pawła Rutkowskiego Porównanie zbiorowisk roślinnych z połowy XX i początku XXI wieku w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka, marzec 2022

Wyróżnienie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT za najlepszy poradnik techniczny dla Wydawnictwa UPP za książkę Zbigniewa Błaszkiewicza Technika rolnicza. Środki techniczne i energetyczne, czerwiec 2022

 

2023

Wyróżnienie specjalne Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie w Konkursie ACADEMIA 2023 dla najlepszej publikacji naukowej i akademickiej za opracowanie edytorskie – dla Wydawnictwa UPP za książkę Staphylinina (Coleoptera: Staphylinidae) of Poland pod redakcją Andrzeja Mazura i Andrzeja Melkego, maj 2023

 

2024

Nagroda Ministra Nauki w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką na Poznańskich Targach Książki za podręcznik Fitopatologia leśna pod redakcją Małgorzaty Mańki i Andrzeja Grzywacza.

Nagroda Dziennikarzy w Konkursie na Najlepszą Książkę Popularnonaukową o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania na Poznańskich Targach Książki za monografię Dariusza J. Gwiazdowicza i Jerzego Wiśniewskiego pt. Profesor honorowy Józef Rivoli 1838–1926. Monografia została dofinansowana ze  środków Fundacji Zakłady Kórnickie w Roku Jadwigi Zamoyskiej.

 


 

Crossref iBuk Plagiat SWSW