Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nowość978-83-67112-66-6
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 
ISBN: 978-83-67112-66-6
Rok wydania: 2023
Wyd. 1
Wersja papierowa: oprawa miękka

Dostępność: w magazynie
Cena: 65,00 zł

Nasze kategorie

monografia
Profesor honorowy Józef Rivoli (1838–1926) (oprawa miękka)
Książka (oprawa miękka)
(Księgarnia UPP)
Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Gwiazdowicz, D. J., Wiśniewski, J. (2023). Profesor honorowy Józef Rivoli (1838–1926). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W dzisiejszych czasach jeszcze bardziej niż 100 lat temu istnieje potrzeba poszukiwania, ale także przywoływania i przypominania prawdziwych autorytetów. Dlatego też Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podjęło się ważnej misji – publikowania opracowań biograficznych wyjątkowych profesorów. Dotychczas ukazały się obszerne biografie kilku leśników – prof. Bohdana Kiełczewskiego dr. h.c. (Wiśniewski i in., 2013), prof. Wiesława Szczerbińskiego, prof. Aleksandra Kozikowskiego oraz prof. Ludwika Sitowskiego (Gwiazdowicz i Wiśniewski, 2017, 2019, 2020a). Podjęto się też napisania biografi i prof. hon. J. Rivolego dr. h.c.

Józef Rivoli był postacią nietuzinkową, a jego aktywność zawodowa oraz społeczna wywarła ogromny wpływ na rozwój współczesnego leśnictwa. Autorzy niniejszego opracowania rozpoczęli analizę życiorysu i aktywności twórczej J. Rivolego od poznania jego nieznanych lub zapomnianych dzieł. Materiały archiwalne oraz rękopisy pozyskano z wielu archiwów i bibliotek.

Monografia zawiera życiorys Józefa Rivolego, analizę jego aktywności publikacyjnej, działalności w szkolnictwie i doświadczalnictwie leśnym, a także działalności organizacyjnej i społecznej.

Przedmowa

1. Żywot i śmierć niezwykłego leśnika
Rodzina Rivolich
Lata młodości i edukacja
Praca w Dobrach Kórnickich
Inspekcje lasów na ziemiach polskich
W folwarku Głuszyna
Powrót do Poznania i życie uniwersyteckie
Śmierć i miejsce spoczynku
W pamięci potomnych

2. Aktywność publikacyjna
Badania naukowe
Encyklopedia rolnicza
Terminologia leśna
Polemiki prasowe, recenzje i wspomnienia

3. Szkolnictwo i doświadczalnictwo leśne
Szkolnictwo leśne 
Doświadczalnictwo leśne

4. Aktywność organizacyjna i społeczna
Wydział Leśny Centralnego Towarzystwa Gospodarczego oraz Towarzystwo Leśne w Wielkim Księstwie Poznańskim
Kółko Włościańsko-Rolnicze w Kórniku
„Przegląd Leśniczy”

Posłowie
Aneks
Bibliografia publikacji i rękopisów Józefa Rivolego
Mapa
Literatura

Crossref iBuk Plagiat SWSW