Pokaż menu

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Redakcja naukowa
Jacek Antoni Wójtowski
Hodowla, chów i użytkowanie kóz (miękka okładka)
Książka (oprawa twarda)
(Księgarnia UPP)

Wersja elektroniczna

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Wójtowski, J. A. (red.). (2021). Hodowla, chów i użytkowanie kóz. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. https://doi.org/https://doi.org/10.17306/978-83-67112-52-9

Podręcznik pt. Hodowla, chów i użytkowanie kóz, którego autorami są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści, stanowi kompleksowe omówienie tematu hodowli i chowu kóz, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rozrodu, żywienia, pielęgnacji oraz zachowań charakterystycznych dla tego gatunku. Szczegółowe omówienie tematu pozyskiwania i przetwórstwa mleka koziego poszerza wiedzę z zakresu mlecznego użytkowania kóz.
Omawiane zagadnienia genetyki populacji oraz programów hodowlanych dla kóz mlecznych obejmują najnowsze dokonania i kierunki realizowanych prac hodowlanych. Książka zawiera również informacje na temat postępów cytogenetyki i genetyki molekularnej w badaniach nad genomem kozy oraz obszerny rozdział omawiający etiologię, epidemiologię i zwalczanie chorób kóz. Całość uzupełniają liczne efektowne i starannie dobrane ilustracje. Podnoszą one walory naukowo-dydaktyczne książki jako podręcznika akademickiego, adresowanego przede wszystkim do studentów kierunków: zootechnika, biologia i weterynaria.

 

I. POCHODZENIE I UDOMOWIENIE KÓZ (Jacek Wójtowski)

II. GOSPODARCZE ZNACZENIE HODOWLI KÓZ NA ŚWIECIE (Jacek Antoni Wójtowski)

III. TYPY UŻYTKOWE KÓZ (Roman Niżnikowski)

IV. RASY KÓZ UTRZYMYWANYCH W EUROPIE (Jacek Antoni Wójtowski)

V. POZAEUROPEJSKIE RASY KÓZ (Przemysław Hińca, Jacek Antoni Wójtowski)

VI. ROZRÓD (Piotr Ślósarz, Jacek Antoni Wójtowski)

VII. ŻYWIENIE KÓZ (Zygmunt Maciej Kowalski)

VIII. PASTWISKOWE ŻYWIENIE KÓZ (Roman Niżnikowski, Jacek Antoni Wójtowski)

IX. PIELĘGNACJA KRAJOBRAZU (Thomas Stumpf, Christian Brüne, Jacek Antoni Wójtowski)

X. UŻYTKOWANIE MLECZNE KÓZ (Jacek Antoni Wójtowski)

XI. PRZYDATNOŚĆ MLEKA KOZIEGO DO PRZETWÓRSTWA (Jacek Antoni Wójtowski, Sylwia Bielińska-Nowak)

XII. UŻYTKOWANIE MIĘSNE (Roman Niżnikowski)

XIII. UŻYTKOWANIE WEŁNISTE I PUCHOWE (Jacek Antoni Wójtowski)

XIV. SKÓRY KOZIE (Roman Niżnikowski)

XV. WYBRANE ZAGADNIENIA CYTOGENETYKI I GENETYKI MOLEKULARNEJ (Marek Świtoński)

XVI. ZAGADNIENIA GENETYKI POPULACJI I GENETYKI ILOŚCIOWEJ W HODOWLI KÓZ (Tomasz Szwaczkowski)

XVII. PROGRAMY HODOWLANE DLA KÓZ MLECZNYCH (Emilia Bagnicka, Marek Łukaszewicz)

XVIII. ZACHOWANIE KÓZ (Sylwia Bielińska-Nowak, Jacek Antoni Wójtowski)

XIX. PIELĘGNACJA KÓZ (Maria Kęszycka-Markiewicz, Jacek Antoni Wójtowski)

XX. BUDYNKI INWENTARSKIE I POMIESZCZENIA DLA KÓZ (Sylwia Bielińska-Nowak, Maria Kêszycka-Markiewicz, Jacek Antoni Wójtowski)

XXI. CHOROBY KÓZ (Jarosław Kaba, Marcin Mickiewicz)

INDEKS RZECZOWY

978-83-7160-985-5
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 
ISBN: 978-83-7160-985-5
e-ISBN: 978-83-67112-52-9
DOI: https://doi.org/10.17306/978-83-67112-52-9
Rok wydania: 2021
Wyd. III
Strony: 478
Wersja papierowa: oprawa miękka
Wersja elektroniczna: pdf
Licencja: komercyjna

Dostępność: chwilowo niedostępna
Crossref iBuk Plagiat SWSW