Pokaż menu

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Kierownik
mgr Lucyna Borowczyk

lucyna.borowczyk@up.poznan.pl
tel. 61 848 7776

Sekretariat
mgr Patrycja Napierała

patrycja.napierala@up.poznan.pl
wydawnictwo@up.poznan.pl

tel. 61 848 7808

Redakcja
mgr Paulina Kaczmarek

paula.kaczmarek@up.poznan.pl
tel. 61 848 7806

mgr Kamila Sowińska
kamila.sowinska@up.poznan.pl
tel. 61 848 7807

Księgarnia
Agnieszka Skorupska

agnieszka.skorupska@up.poznan.pl
tel. 61 848 7542

Crossref iBuk Plagiat SWSW