Pokaż menu

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Komitet Redakcyjny

prof. dr hab. Jacek Wójtowski Orcid – przewodniczący

     Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
     Złotniki, ul. Słoneczna 1, 62-002 Suchy Las
     tel. 61 846 6671, jacek.wojtowski@up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Stanisław Grześ Orcid – redaktor Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

     Katedra Agronomii
     ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań
     tel. 61 846 6132, stanislaw.grzes@up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Andrzej Mazur Orcid – redaktor Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, redaktor naczelny czasopisma Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

    Katedra Entomologii i Fitopatologii Leśnej
    Kolegium Cieszkowskich Stare, ul. Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań
    tel. 61 848 7677, andrzej.mazur@up.poznan.pl

dr inż. Grażyna Czyżak-Runowska Orcid – redaktor Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

    Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców
    Złotniki, ul. Słoneczna 1, 62-002 Suchy Las
    tel. 61 812 5520, grazyna.czyzak-runowska@up.poznan.pl

prof. dr hab. inż. Julita Reguła Orcid – redaktor Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu,  redaktor naczelny czasopisma Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria

    Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
    ul. Wojska Polskiego 31/33, 60-624 Poznań
    tel. 61 848 7339, julita.regula@up.poznan.pl

dr inż. Anna Zbierska Orcid – redaktor Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

    Katedra Gleboznawstwa, Rekultywacji i Geodezji
    ul. Piątkowska 94E, 60-649 Poznań
    tel. 61 846 6493, anna.zbierska@up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska Orcid – redaktor Wydziału Ekonomicznego

    Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
    ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
    tel. 61 846 6984, kiryluk-dryjska@up.poznan.pl

mgr Lucyna Borowczyk – kierownik Wydawnictwa UPP 

   Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
    ul. Witosa 45, 60-693 Poznań
    tel. 61 848 7776, lucyna.borowczyk@up.poznan.pl


 

Crossref iBuk Plagiat SWSW