Pokaż menu

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Tekst należy pisać czcionką 12-punktową, z interlinią 1,5, marginesem z lewej strony wynoszącym 4 cm. Wyróżnienia w tekście należy ograniczyć do minimum. Ryciny i tabele można umieszczać blisko ich powołania w tekście podstawowym lub na osobnych stronach, zaznaczając miejsca, w których powinny być wstawione.

Ryciny, fotografie czy schematy numerować kolejno (łącznie) i nazywać je rycinami lub rysunkami. Wielkość rycin nie może przekraczać formatu B5 (12,5 × 19,5 cm). Podpisy do rycin i pojawiające się na nich teksty składać bezszeryfowo czcionką 9 pkt.

Tabele numerować kolejno.

Liczby dwu-, trzy- i czterocyfrowe należy pisać łącznie (np. 5234); począwszy od liczb pięciocyfrowych należy stosować odstęp co 3 cyfry, licząc od prawej strony (np. 15 725). W liczbach dziesiętnych należy stosować przecinek, nie kropkę (np. 2,53), z wyjątkiem prac w języku angielskim.

Jednostki. Obowiązuje układ SI.

Wersja elektroniczna tekstu powinna być wiernym odzwierciedleniem wydruku. 

Ilustracje zapisać jako odrębne pliki w typowym programie graficznym (na przykład w formacie .jpg). Rysunki tworzone w programach Word i Excel powinny być dołączone w osobnych plikach (na przykład .doc, .docx, .xls, .xlsx). Prosimy dołączać rysunki w formatach programów, w których je przygotowano, czyli w plikach źródłowych (np. jeżeli rysunek powstał w programie Corel Draw czy Excel, prosimy dołączyć go w pliku oryginalnym).

 

 

Crossref iBuk Plagiat SWSW