Pokaż menu

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu istnieje od 1954 roku. Wspieramy dydaktykę podręcznikami i skryptami oraz promujemy osiągnięcia naukowo-badawcze, publikując monografie i czasopisma naukowe. Dbamy o wysoki poziom merytoryczny oraz edytorski, co zaowocowało uznaniem w środowisku wydawców. Zdobyliśmy ponad 30 nagród i wyróżnień w konkursach na najlepiej wydaną książkę.

Od ponad trzech dekad z powodzeniem prezentujemy publikacje na targach branżowych w Polsce (Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, Szczecin) oraz na wystawach polskiej książki naukowej w stolicach krajów europejskich, m.in. Paryżu, Kijowie, Londynie, Madrycie, Rzymie, Sztokholmie czy Wilnie.

W wykazie Ministra Edukacji i Nauki wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (22.07.2021 r.) Wydawnictwo UPP (lp. 556, unikatowy identyfikator wydawnictwa 60900) znajduje się z 80 punktami w grupie wydawców poziomu I.

Na uwagę zasługują czasopisma naukowe redagowane w Wydawnictwie UPP: Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, Journal of Agribusiness and Rural Development.

W przeszłości wydawaliśmy również czasopisma Intercathedra oraz Nauka Przyroda Technologie.

W Journal Citation Reports za rok 2022, Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria otrzymały Impact Factor, który wyniósł 1,5.

Nasze publikacje drukujemy w Zakładzie Graficznym Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu, co umożliwia nam elastyczność i indywidualne podejście w finalizacji procesu wydawniczego.

Wydawnictwo jest członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych od 1994 roku. Stowarzyszenie zrzesza polskich wydawców akademickich, w tym największych uczelni publicznych. Jego misją jest wspieranie nauki przez troskę o rozwój działalności wydawniczej, profesjonalizm i wysokie standardy edytorskie.

 

Crossref iBuk Plagiat SWSW