Pokaż menu

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie do planu wydawniczego:

Plan wyd. 2024_formularz

Plan wydawniczy_2024

Klauzula informacyjna Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dotycząca zbierania danych osobowych autorów i recenzentów:

RODO

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda_RODO

Crossref iBuk Plagiat SWSW