Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie do planu wydawniczego:

Plan wyd. 2023_formularz
Plan wydawniczy_2023

Klauzula informacyjna Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dotycząca zbierania danych osobowych autorów i recenzentów:

RODO

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda_RODO

Crossref iBuk Plagiat SWSW