Pokaż menu

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu troszczy się o przestrzeganie zasad etyki publikacyjnej. Ma na uwadze wytyczne Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPECommittee on Publication Ethics)

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zapewnia prawidłowy przebieg procesu wydawniczego, od recenzji po druk publikacji, zgodny z zasadami etycznymi i dobrymi praktykami wydawniczymi


 

Crossref iBuk Plagiat SWSW