Pokaż menu

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu działa od 1954 r. W okresie siedmiu dekad funkcjonowania rozwijało się wraz z Uczelnią. Współczesny Uniwersytet Przyrodniczy wywodzi się z Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny, założonej przez Augusta hr. Cieszkowskiego w 1870 r. w podpoznańskim Żabikowie, ma więc przeszło 150-letnią tradycję. Od 1951 r. działał jako Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu i już wtedy ujawniła się potrzeba stworzenia wydawnictwa uczelnianego. Od początku istnienia było ono integralną częścią Uczelni, funkcjonując jako Dział Wydawnictw.

Obecnie Wydawnictwo UPP jest wydawcą naukowym spełniającym wszelkie kryteria ministerialne stawiane tego typu podmiotom. W naszej działalności we wszystkich aspektach i na każdym etapie staramy się o zachowanie wysokich standardów etyki wydawniczej. Publikowane przez nas prace są recenzowane zgodnie z zasadą double-blind peer review. Dbając o oryginalność prac twórczych, korzystamy z systemu antyplagiatowego.

W naszej ofercie znajdują się przede wszystkim publikacje naukowe o zróżnicowanej tematyce, co odzwierciedla bogactwo dziedzin uprawianych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Wydajemy książki w języku polskim i angielskim. Nasi autorzy są specjalistami w zakresie żywności i żywienia człowieka, medycyny weterynaryjnej i nauk o zwierzętach, rolnictwa, ogrodnictwa i bioinżynierii, leśnictwa i technologii drewna, inżynierii środowiska i inżynierii mechanicznej oraz ekonomii.

Swoją działalnością wspieramy dydaktykę, dlatego nasza oferta obejmuje przede wszystkim specjalistyczne podręczniki i skrypty dla studentów uczelni o profilu przyrodniczym. Wiele naszych tytułów funkcjonuje na rynku księgarskim od lat i cieszy się niesłabnącą popularnością, są więc one wznawiane systematycznie. Promujemy osiągnięcia naukowo-badawcze, publikując monografie i czasopisma naukowe (również z wysokim wskaźnikiem IF), które oferujemy w otwartym dostępie. Cały czas wzbogacamy ofertę naukowych e-booków. Przygotowujemy książki okolicznościowe towarzyszące np. uczelnianym jubileuszom czy uroczystościom nadawania tytułów doktora honoris causa oraz publikacje biograficzne i wspomnieniowe dotyczące znamienitych profesorów UPP. W ostatnim czasie wydaliśmy również po raz pierwszy nieznane dzieła literackie i publicystyczne sprzed stu lat autorstwa jednego z wybitnych uczonych dawnego Uniwersytetu Poznańskiego.

Wyróżnia nas dbałość o wysoki poziom merytoryczny oraz edytorski, co owocuje uznaniem w środowisku wydawców. Od ponad trzech dekad z powodzeniem prezentujemy publikacje na targach branżowych w Polsce (Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, Szczecin) oraz na wystawach polskiej książki naukowej w stolicach krajów europejskich, m.in. Paryżu, Kijowie, Londynie, Madrycie, Rzymie, Sztokholmie czy Wilnie. Zdobyliśmy ponad 30 nagród i wyróżnień na dorocznych targach książki w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. Wysoką jakość publikacji Wydawnictwa UPP wielokrotnie doceniano w różnych gremiach.  

Oto kilka przykładów naszych osiągnięć z ostatnich lat. W 2020 r. zdobyliśmy nagrodę główną w konkursie edytorskim na najlepszą książkę akademicką towarzyszącym Poznańskim Targom Książki – za podręcznik Hodowla i chów świń pod redakcją Anny Rekiel, Tomasza Szwaczkowskiego i Roberta Eckerta, współtworzony przez 51 autorów. We wrześniu 2021 r. odbyły się Warszawskie Targi Książki wraz z targami książki naukowej. W konkursie ACADEMIA 2021 wyróżnienie za opracowanie edytorskie otrzymała monografia Dariusza J. Gwiazdowicza i Jerzego Wiśniewskiego Profesor Ludwik Sitowski 1880–1947. W 2022 r. na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie zdobyliśmy jedną z dwóch głównych nagród w konkursie GAUDEAMUS. Nagrodzona publikacja to monografia pod redakcją Katarzyny Schmidt-Przewoźnej Barwienie metodami naturalnymi. Rośliny barwierskie i ich potencjał. W 2023 roku otrzymaliśmy wyróżnienie specjalne w konkursie AKADEMIA za opracowanie edytorskie monografii Staphylinina (Coleoptera: Staphylinidae) of Poland na 26. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.

Zespół redakcyjny jest niewielki, ale działa sprawnie. Z pasją tworzymy książki i skutecznie działamy jako zespół. Stosujemy nowoczesne metody pracy, nie zapominając o sprawdzonych, od lat stosowanych zasadach dobrej praktyki wydawniczej. Aktualizujemy i uzupełniamy wiedzę na studiach podyplomowych. Uczestniczymy w kursach i praktycznych szkoleniach, dzięki którym możemy doskonalić swój warsztat.


 

Crossref iBuk Plagiat SWSW