Pokaż menu

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Materiały do zajęć terenowych z gleboznawstwa leśnego (miękka okładka)

Sposób cytowania
Rutkowski, P., Nowiński, M., Ilek, A., Turczański, K., Konatowska, M. (2020). Materiały do zajęć terenowych z gleboznawstwa leśnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Książka ta jest cenną pomocą dla studentów podczas ćwiczeń terenowych, które są integralnym elementem programu studiów
w ramach przedmiotu gleboznawstwo leśne z geologią. Zapoznają się wówczas z praktyczną stroną gleboznawstwa, zyskując umiejętność: wykonania odkrywki glebowej, rozpoznawania i opisu podstawowych typów i podtypów gleb, identyfikacji podstawowych utworów geologicznych oraz poboru próbek glebowych przeznaczonych do wykonania analiz laboratoryjnych.
Publikacja jest także ważnym przygotowaniem do przedmiotu typologia leśna.

978-83-7160-969-5
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 
ISBN: 978-83-7160-969-5
Rok wydania: 2020
Wyd. I
Strony: 46
Wersja papierowa: oprawa miękka
Licencja: komercyjna

Dostępność: nakład wyczerpany
Crossref iBuk Plagiat SWSW