Pokaż menu

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Entomologia leśna. Materiały do ćwiczeń
Książka ()
(Księgarnia UPP)
Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Korczyński, I., Chrzanowski, A., Łabędzki, A., Kuźmiński, R., Mazur, A. (2017). Entomologia leśna. Materiały do ćwiczeń. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Opracowanie przeznaczone dla studentów leśnictwa, mające ułatwić rozpoznawanie owadów objętych programem studiów pierwszego i drugiego stopnia. Poznanie róznorodności owadów leśnych jest podstawowym celem zajęć z przedmiotów: entomologia ogólna, entomologia leśna czy ochrona drzewostanów i drewna. Pozycja może być przydatna studiującym ochronę przyrody czy medycynę roślin.
Zasadniczą treścią książki są klucze do oznaczania owadów doskonałych, ich stadiów rozwojowych – jaj, larw i poczwarek, a także śladów bytowania w środowisku (ekskrementy, żerowiska na powierzchni drewna i kory). Klucze pozwalają rozpoznać gatunki owadów spotykane najczęściej i odgrywające istotną rolę w leśnictwie.
Obecne, zmienione i uzupełnione, wydanie Entomologii leśnej ma początki w opublikowanym w 1970 roku skrypcie autorstwa Alfreda Szmidta, Roberta Luterka i Jacka Michalskiego – profesorów Wydziału Leśnego obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pełniących kolejno funkcje kierowników Katedry Entomologii Leśnej.

978-83-7160-853-7
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 
ISBN: 978-83-7160-853-7
Rok wydania: 2017
Wyd. III poszerz. uzup.
Strony: 194

Dostępność: w magazynie
Cena: 37,00 zł

Nasze kategorie

skrypt
Crossref iBuk Plagiat SWSW