Pokaż menu

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Redakcja naukowa
Piotr Goliński
Ćwiczenia z chemii. Analiza jakościowa (miękka okładka)
Książka ((miękka okładka))
(Księgarnia UPP)
Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Goliński, P. (red.). (2016). Ćwiczenia z chemii. Analiza jakościowa. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Celem autorów przygotowujących gruntowne zmiany, aktualizacje i udoskonalenia treści podręcznika była pomoc – poprzez służebną rolę nauk chemicznych – w wyjaśnianiu zawiłości najróżniejszych dziedzin, np. biochemii, fizjologii, żywienia zwierząt czy technologii żywności. Współczesne nauki przyrodnicze fascynują, ale wymagają też zrozumienia, że u podstaw ogromnej bioróżnorodności organizmów, ich przystosowań środowiskowych i wzajemnych stosunków ekologicznych leżą te same przemiany oraz reakcje chemiczne, których zasady zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu.
Ćwiczenia z chemii. Analiza jakościowa, w wydaniu jedenastym zmienionych i uzupełnionym, wyróżniają się nowymi tematami przewodnimi, takimi jak: kierunek oraz kinetyka przebiegu reakcji chemicznych, energetyka procesów z termodynamicznym ujęciem przemian chemicznych czy reakcje analizy jakościowej pierwiastków, jonów i grup funkcyjnych związków. Z pewnością przyczyniają się one do lepszego zrozumienia treści programowych przedmiotów studiowanych na niemal wszystkich kierunkach i wydziałach uczelni przyrodniczych.

978-83-7160-786-8
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 
ISBN: 978-83-7160-786-8
Rok wydania: 2016
Wyd. II zm. i uzup.
Strony: 176
Wersja papierowa: oprawa miękka
Licencja: komercyjna

Dostępność: w magazynie
Cena: 28,50 zł

Nasze kategorie

inne, skrypt
Crossref iBuk Plagiat SWSW