Pokaż menu

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

MATHIAS SBIGNEUS STROWSKI DOCTOR HONORIS CAUSA UNIVERSITATIS STUDIORUM NATURALIUM POSNANIENSIS (miękka okładka)

Sposób cytowania
UPP, (2023). MATHIAS SBIGNEUS STROWSKI DOCTOR HONORIS CAUSA UNIVERSITATIS STUDIORUM NATURALIUM POSNANIENSIS. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Ceremonie wręczania godności doktora honoris causa są niezwykle ważnymi, godnymi pamięci wydarzeniami w życiu akademickim każdej uczelni. Są podkreśleniem tradycji akademickiej, istoty jej kultywowania i znaczenia, a sami doktorzy honorowi – nieprzeciętni ludzie i wielcy uczeni – dołączają do uniwersyteckiej społeczności, stając się dla niej wzorem i przykładem do naśladowania.

To święto naszej Uczelni, która oficjalnie przyjmuje do grona wybitnych osobistości Pana Profesora Mathiasa Zbigniewa Strowskiego. Nadanie przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tytułu doktora honoris causa jest najwyższym wyróżnieniem, jakim Uczelnia może obdarzyć osobę szczególnie zasłużoną jako wyraz uznania dla osiągnięć badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych Pana Profesora oraz Jego zasług dla nauki i naszego Uniwersytetu.

[fragment mowy JM Rektora UPP prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza]

INDEX RERUM

RECTORIS MAGNIFICI ORATIO
DECANI SPECTABILIS ORATIO
LAUDATIO A PROMOTORE HABITA
DOCTORIS HONORIS CAUSA LECTIO
APPENDIX
CURRICULUM VITAE
INDEX COMMENTATIONUM SELECTARUM
DOCTORES HONORIS CAUSA UNIVERSITATIS STUDIORUM NATURALIUM POSNANIENSIS

Nowość978-83-67112-37-6
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 
ISBN: 978-83-67112-37-6
e-ISBN: 978-83-67112-94-9
Rok wydania: 2023
Wyd. I
Strony: 144
Wersja papierowa: oprawa miękka
Wersja elektroniczna: pdf
Format: A5
Licencja: open access

Słowa kluczowe

neuroendokrynologia, diabetologia, trzustka, komórki beta-, komórki alfa-, komórki delta-

Keywords

neuroendocrinology, diabetology, pancreas, beta-, alpha-, and delta-cells

Nasze kategorie

doktoraty honoris causa
Crossref iBuk Plagiat SWSW