Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Komitet Redakcyjny Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Data opublikowania: 2023-10-03 11:36:10

W nowej siedzibie Wydawnictwa (budynek Biblioteki UPP, pokój 20) odbyło się 11.09.2023 r. posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w którym uczestniczyli członkowie Komitetu – redaktorzy wydziałowi oraz osoby zaproszone (zespół wydawnictwa). Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Jacek Wójtowski, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego. W programie posiedzenia znalazły się następujące kwestie:

  1. Impact Factor dla czasopisma „Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria”.
  2. Wyróżnienie specjalne dla Wydawnictwa UPP za opracowanie edytorskie „Staphylinina (Coleoptera: Staphylinidae) of Poland”.
  3. Plan wydawniczy 2024 r. – formularze i termin zgłoszeń.
  4. Wykorzystywanie programu Antyplagiat w procedurze wydawniczej.
  5. Realizacja planu wydawniczego 2023 roku i akceptacja dodatkowego zgłoszenia do planu wydawniczego w br.
  6. Informacja o realizacji modernizacji strony internetowej wydawnictwa oraz strony księgarni online (Księgarnia Uniwersytecka jako cześć UPP).
  7. Zagadnienie podjęcia ewentualnych działań mających na celu zachęcenie autorów do publikowania w wydawnictwie uczelnianym.

Zobacz więcej aktualności...

Crossref iBuk Plagiat SWSW