Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Impact Factor dla czasopisma „Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria”

Data opublikowania: 2023-07-14 12:16:26

W Journal Citation Reports za rok 2022, opublikowaym przez Clarivate Analytics,  “Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria” otrzymały swój pierwszy Impact Factor, który wyniósł 1,5.

Czasopismo jest kwartalnikiem, w którym publikowane są artykuły poruszające zagadnienia obejmujące wszystkie aspekty nauki o żywności: od właściwości surowców, przez ich przetwarzanie i aspekty ekonomiczne, aż do jakości gotowych produktów oraz ich akceptacji żywieniowej i użyteczności dla konsumenta.

Składamy wyrazy uznania Redakcji i wszystkim jej współpracownikom!


Zobacz więcej aktualności...

Crossref iBuk Plagiat SWSW