Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

XXVII Konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych

Data opublikowania: 2023-07-04 18:14:11

„Dokąd zmierza publikowanie naukowe? Otwarty dostęp w teorii i praktyce”, Warszawa, 15–16 czerwca 2023 r.

W czerwcu br. Wydawnictwo UPP brało udział w dorocznej konferencji SWSW. Stowarzyszenie zrzesza kilkudziesięciu wydawców akademickich, w tym największych uczelni publicznych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski). Ma na celu: pracę dla dobra polskiej nauki oraz szkolnictwa wyższego, rozwoju wydawnictw szkół wyższych gwarantującego ich profesjonalizm, reprezentowanie interesów wydawnictw szkół wyższych, ochronę zawodu wydawcy, dbanie o interesy grupy zawodowej pracowników uczelnianych związanych z działalnością wydawniczą. Misją SWSW jest wspieranie nauki przez troskę o rozwój działalności wydawniczej, profesjonalizm i wysokie standardy edytorskie.

Stowarzyszenie reprezentuje stanowisko wydawców akademickich wobec podmiotów zewnętrznych czy instytucji państwowych, m.in. przez prace w Polskiej Izbie Książki (Sekcja Wydawców Akademickich i Naukowych) oraz Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Organizatorem wydarzenia były Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Na konferencji rozmawiano o ważnych i aktualnych zagadnieniach, jak cyfryzacja wydawnictw akademickich i otwarty dostęp, również w kontekście ewaluacji działalności naukowej uczelni. Rozważano zagadnienia definicji autorstwa i etyki publikacyjnej w kontekście wprowadzenia na rynek ChatGPT – rozwiązania stosowanego przez międzynarodowe wydawnictwa naukowe oraz stanowisko COPE. Wystąpienie na ten temat przedstawiła i dyskusję poprowadziła Małgorzata Adamczak (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu). Rozpatrywano propozycje narzędzi informatycznych umożliwiających realizację polityki szybkiego, szerokiego i bezpłatnego udostępniania treści naukowych. Dzielono się wiadomościami i doświadczeniem na temat kwestii technicznych i rozwiązań praktycznych związanych z wprowadzaniem systemu Open Journal System i Open Monograph Press (Radosław Lebowski (Magis), Joanna Skopińska (WUŁ), dr Katarzyna Smyczek). Prezentowano platformę Sciendo jako nowe rozwiązanie dla monografii naukowych (Jan Błażewicz, Krzysztof Stefański). Piotr Dobrołęcki przedstawił dane dotyczące aktualnej sytuacji na rynku książki.

Spotkanie wydawców akademickich było też okazją do dyskusji oraz wzajemnego dzielenia się doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów w przygotowywaniu publikacji prac naukowych.


Zobacz więcej aktualności...

Crossref iBuk Plagiat SWSW