Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

„Wieści Akademickie”

Data opublikowania: 2023-05-09 09:42:19

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Wieści Akademickich”, w których w cyklu „Wieści wydawnicze” (s. 50) znajduje się artykuł naszej redakcyjnej koleżanki Pauliny Kaczmarek, uchylającej rąbka tajemnicy o redakcyjnej pracy nad Nieznaną twórczością profesora Józefa Rivolego w opracowaniu Dariusza J. Gwiazdowicza i Jerzego Wiśniewskiego.

https://puls.edu.pl/sites/default/files/wa-2023-marzec-www.pdf


Zobacz więcej aktualności...

Crossref iBuk Plagiat SWSW