Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Komitet Redakcyjny Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Data opublikowania: 2024-01-04 14:17:01

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu – redaktorzy wydziałowi. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Jacek Wójtowski, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego. W programie posiedzenia znalazły się następujące kwestie:

  1. Przedstawienie i zatwierdzenie planu wydawniczego na 2024 r.
  2. Szczegóły decyzji publikowania artykułów czasopisma JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT na platformie SCIENDO – prof. Ewa Kiryluk-Dryjska. 
  3. Propozycja konferencji „ChatGPT a prace pisemne – szanse i zagrożenia dla oryginalności treści” – Plagiat.pl – prof. Jacek Wójtowski.
  4. Wiadomości z działalności wydawnictwa UPP: strona Wydawnictwa, księgarnia online oraz mobilna strona księgarni otwierana na urządzeniach mobilnych, konto Facebook, przygotowywane materiały reklamowe (zakładki, notatnik), DOAB – Directory of Open Access Books, serwis indeksujący informacje o książkach naukowych w otwartym dostępie, 26. Targi Książki w Krakowie, sprzedaż, spotkania z czytelnikami, spotkania branżowe (z pracownikami Biblioteki Narodowej poświęcone numerom ISBN – znaczenie i zasady nadawania, o trendach e-commerce w branży księgarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy zachowań klientów i ich potrzeb w procesie zakupowym, premiera narzędzia e-coursebook.eu, które umożliwia tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych, a w szczególności cyfrowych wersji istniejących podręczników), „Wieści Akademickie” nr 4 z czterema tekstami o działaniach wydawniczych.


Zobacz więcej aktualności...

Crossref iBuk Plagiat SWSW