Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Plan wydawniczy na 2024 rok

Data opublikowania: 2023-10-13 11:14:32

Wnioski proszę składać właściwym Redaktorom Wydziałowym lub Przewodniczącemu Komitetu Redakcyjnego, w wypadku jednostek ogólnouczelnianych. Zgodnie z decyzją Komitetu Redakcyjnego wnioski należy złożyć także dla prac zgłaszanych w poprzednich latach.

Zgłoszenie do planu wydawniczego:

Plan wyd. 2024_formularz

Plan wydawniczy_2024

 


Zobacz więcej aktualności...

Crossref iBuk Plagiat SWSW