Pokaż menu

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

978-83-67112-28-4
ISBN: 978-83-67112-28-4
DOI: 10.17306/m.978-83-67112-28-4
Rok wydania: 2022, Wyd. II
Rok premiery: 2022
Strony: 132
Wersja papierowa: oprawa miękka
Wersja elektroniczna: pdf
Format: B5
Licencja: open access

Dostępność: w magazynie

Nasze kategorie

inne, inne,
Vademecum transferu technologii (oprawa miękka)

Wersja elektroniczna

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Wawrzynowicz, J. (2022). Vademecum transferu technologii. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. https://doi.org/10.17306/m.978-83-67112-28-4

W publikacji przedstawiono istotne aspekty teoretyczne i praktyczne związane z procesem generowania innowacji w relacji uczelnia ‒ przedsiębiorca. Uwzględniono w niej możliwości współpracy przedsiębiorców z uczelniami w zakresie transferu technologii za pośrednictwem centrów transferu technologii i spółek celowych uczelni oraz relacje z tym związane. Podkreślono rolę brokerów innowacji jako ekspertów łączących środowiska uczelniane i biznesowe w związku z transferem technologii. Odniesiono się do zagadnienia wyceny wartości rynkowej nowych technologii. Omówiono zastosowanie skali oceny poziomów gotowości technologii w procesie generowania innowacji. Przybliżono ogólny zarys zagadnienia praw własności przemysłowej i zastosowania badań patentowych. Przedstawiono możliwości ochrony wyników B+R za pośrednictwem tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how). Przeanalizowano wybrane ryzyka w poszczególnych fazach procesu generowania innowacji. Scharakteryzowano istotne warunki umów stosowanych w procesie transferu technologii, w szczególności umów licencyjnych. Zaprezentowano przykładowe modele opłat licencyjnych oraz wybrane warunki negocjacji umów komercjalizacyjnych. Pokazano proces komercjalizacji wyników B+R z perspektywy przedsiębiorcy i uczelni wyższej. Przybliżono ogólne zasady świadczenia usług badawczych na rzecz przedsiębiorców. Opisano przywileje podatkowe związane z B+R dedykowane przedsiębiorcom, ze szczególnym uwzględnieniem centrów badawczo-rozwojowych. Wskazano na podstawowe korzyści komercjalizacji dla uczelni i przedsiębiorców. Podano przykłady dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji wyników B+R z uczelni wyższych do przedsiębiorstw oraz ich wdrożenie do działalności gospodarczej i/lub w efekcie na rynek.

Crossref iBuk Plagiat SWSW