Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nowość978-83-67112-28-4
ISBN: 978-83-67112-28-4
Rok wydania: 2022, Wyd. II
Rok premiery: 2022
Strony: 132
Wersja elektroniczna: pdf
Licencja: open access

Dostępność: w magazynie

Nasze kategorie

Vademecum transferu technologii

Wersja elektroniczna

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Wawrzynowicz, J. (2022). Vademecum transferu technologii. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W publikacji przedstawiono istotne aspekty teoretyczne i praktyczne związane z procesem generowania innowacji w relacji uczelnia ‒ przedsiębiorca. Uwzględniono w niej możliwości współpracy przedsiębiorców z uczelniami w zakresie transferu technologii za pośrednictwem centrów transferu technologii i spółek celowych uczelni oraz relacje z tym związane. Podkreślono rolę brokerów innowacji jako ekspertów łączących środowiska uczelniane i biznesowe w związku z transferem technologii. Odniesiono się do zagadnienia wyceny wartości rynkowej nowych technologii. Omówiono zastosowanie skali oceny poziomów gotowości technologii w procesie generowania innowacji. Przybliżono ogólny zarys zagadnienia praw własności przemysłowej i zastosowania badań patentowych. Przedstawiono możliwości ochrony wyników B+R za pośrednictwem tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how). Przeanalizowano wybrane ryzyka w poszczególnych fazach procesu generowania innowacji. Scharakteryzowano istotne warunki umów stosowanych w procesie transferu technologii, w szczególności umów licencyjnych. Zaprezentowano przykładowe modele opłat licencyjnych oraz wybrane warunki negocjacji umów komercjalizacyjnych. Pokazano proces komercjalizacji wyników B+R z perspektywy przedsiębiorcy i uczelni wyższej. Przybliżono ogólne zasady świadczenia usług badawczych na rzecz przedsiębiorców. Opisano przywileje podatkowe związane z B+R dedykowane przedsiębiorcom, ze szczególnym uwzględnieniem centrów badawczo-rozwojowych. Wskazano na podstawowe korzyści komercjalizacji dla uczelni i przedsiębiorców. Podano przykłady dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji wyników B+R z uczelni wyższych do przedsiębiorstw oraz ich wdrożenie do działalności gospodarczej i/lub w efekcie na rynek.