Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

978-83-67112-03-1
ISBN: 978-83-67112-03-1
Rok wydania: 2022, Wyd. I
Rok premiery: 2022
Strony: 226
Wersja papierowa: oprawa miękka

Dostępność: w magazynie
Cena: 50,00 zł
Sady wielkopolskie (oprawa miękka)
Książka (oprawa miękka)
(Księgarnia UPP)
Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Hołubowicz, T., Hołubowicz, R. (red.). (2022). Sady wielkopolskie. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Książka zawiera informacje o sadach w Wielkopolsce: od czasów najdawniejszych, przez okres powojenny, stan dzisiejszy i ich przewidywane zmiany w przyszłości. Przedstawia także udział w ich tworzeniu pracowników różnych instytucji państwowych i gospodarstw prywatnych. Zawiera ich biogramy i wspomnienia. Prof. dr hab. Tadeusz Hołubowicz, dr h.c., w latach 1978–1997 był kierownikiem Katedry Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest autorem ponad 300 publikacji z ogrodnictwa. Przez ponad 40 lat wykładał sadownictwo. Prof. dr hab. Roman Hołubowicz, profesor w Katedrze Fitopatologii i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest autorem ponad 250 publikacji z ogrodnictwa. Przez ponad 20 lat prowadził własną szkółkę drzew owocowych i róż.

Słowo wstępne

Początki

Wielkopolska jako region upraw sadowniczych
Tadeusz Hołubowicz, Justyna Hołubowicz, Maria Mielcarzewicz, Marzanna Babilas

Warunki przyrodnicze do uprawy drzew owocowych i roślin jagodowych
Pierścień sadów wokół Poznania
Nasadzenia i szkółkarstwo sadownicze w okresie powojennym i w okresie po likwidacji PGR-ów
Najnowsza, współczesna generacja sadów w Wielkopolsce
Sady zblokowane
Wielkopolski Związek Ogrodniczy
Zielony Rynek na Placu Bernardyńskim w Poznaniu
Pierwsze w Wielkopolsce dożynki sadownicze

Katedra Sadownictwa i Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne w Przybrodzie
Tadeusz Hołubowicz, Jerzy Mazur

Nowe technologie w uprawach sadowniczych
Profesor Szczepan Pieniążek z wizytą w Przybrodzie
Sady łanowe
Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne w Przybrodzie
Kalendarium – sad doświadczalny w Przybrodzie (1945–1999)
Wspomnienie o Przybrodzie
Satysfakcja i nagrody

Prace badawcze w Katedrze Sadownictwa i działalność szkoleniowo-dydaktyczna w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Przybrodzie (1952–1999)
Tadeusz Hołubowicz, Roman Hołubowicz

Sady owocowe i plantacje jagodowe w Wielkopolsce – wybrane dane z lat 1937–2017
Roman Hołubowicz

Rejestracja produktu regionalnego Jabłka Wielkopolskie (2020)
Tadeusz Hołubowicz, Justyna Hołubowicz

Czynniki naturalne: region geograficzny oraz warunki klimatyczno-glebowe i konfiguracja terenu
Warunki klimatyczne
Warunki glebowe
Konfiguracja terenu

Sady w Wielkopolsce w roku 2017
Lokalizacja i potencjał produkcyjny współczesnych nasadzeń sadowniczych
Skład gatunkowy, odmiany i wiek sadów
Liczba i lata nasilenia zakładania nowych sadów
Stosowane rozstawy drzew w nowych sadach
Zdolność przechowalnicza
Wpływ warunków lokalnych na jakość, zmienność oraz odrębność jabłek w Wielkopolsce w porównaniu z innymi regionami w Polsce

Konkluzje

Zakłady przetwórcze owoców i ich bazy surowcowe

Sady wielkopolskie w przyszłości
Roman Hołubowicz, Justyna Hołubowicz

Literatura

Aneks

Inicjatorzy i twórcy sadów wielkopolskich
Tadeusz Hołubowicz

Wspomnienia

Biogramy
Tadeusz Hołubowicz • Medard Maćkowiak • Eberhard Makosz • Eugeniusz Pacholak • Szczepan Aleksander Pieniążek • Bożena Radajewska • Zofia Rebandel • Jan Ślaski • Mikołaj Ugolik • Jerzy Wierszyłłowski

Pracownicy R-SGD w Przybrodzie
Jadwiga Borkowska • Władysław Darul • Hanna Galińska • Małgorzata Kantorowicz-Bąk • Jerzy Mazur • Łukasz Suterski • Leszek Zawodni

Crossref iBuk Plagiat SWSW