O nas

 

Uprzejmie prosimy o składanie wniosków na wszystkie prace zaplanowane do opublikowania w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego, tj.:

• rozprawy naukowe (np. prace habilitacyjne)

• inne prace naukowe (np. monografie)

• podręczniki, skrypty i inne publikacje dydaktyczne

• materiały konferencyjne, jubileuszowe i inne.

Strona w budowie

Przewodniczący

prof. dr hab. Jacek Wójtowski

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Złotniki, ul. Słoneczna 1

62-002 Suchy Las

tel. 61 846 66 71

jacek.wojtowski@up.poznan.pl

 

Członkowie

Redaktor Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa  i Bioinżynierii

prof, UPP dr hab. Stanisław Grześ

Katedra Agronomii

ul. Dojazd 11

60-632 Poznań

tel. 61 846 6132

stanislaw.grzes@up.poznan.pl

 

Redaktor Wydziału Leśnego i Technologii Drewna,

Redaktor naczelny czasopisma Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

prof. UPP dr hab. Andrzej Mazur

Katedra Entomologii i Fitopatologii Leśnej

Kolegium Cieszkowskich Stare

ul. Wojska Polskiego 71 C

60-625 Poznań

tel. 61 848 76 77

andrzej.mazur@up.poznan.pl

 

Redaktor Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk

o Zwierzętach

dr inż. Grażyna Czyżak-Runowska

Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców

Złotniki, ul. Słoneczna 1

62-002 Suchy Las

tel. 61 812 55 20

grazyna.czyzak-runowska@up.poznan.pl

 

Redaktor Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu,

Redaktor Naczelny czasopisma Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria

 prof. UPP dr hab. inż. Julita Reguła

Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki

ul. Wojska Polskiego 31/33

60-624 Poznań

tel. 61 848 73 39

julita.regula@up.poznan.pl

 

Redaktor  Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

dr inż. Anna Zbierska

Katedra Gleboznawstwa, Rekultywacji i Geodezji

ul. Piątkowska 94E

60-649 Poznań

tel. 61 846 6493

anna.zbierska@up.poznan.pl

 

Redaktor Wydziału Ekonomicznego

prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 61 846 6984

ewa.kiryluk-dryjska@up.poznan.pl

 

Kierownik Wydawnictwa

mgr Anna Zielińska-Krybus

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

ul. Witosa 45

60-693 Poznań

tel. 61 848 77 76

anna.zielinska-krybus@up.poznan.pl

Redakcja i kontakt

Kierownik

mgr Anna Zielińska-Krybus             61 848 7776        

                                                          akrybus@up.poznan.pl

Sekretariat

mgr Patrycja Napierała                       61 848 7808

                                                           wydawnictwo@up.poznan.pl

                                                          patrycja.napierała@up.poznan.pl

Redakcja

mgr Lucyna Borowczyk                     61 848 7807

                                                          lucyna.borowczyk@up.poznan.pl

 

mgr Paulina Kaczmarek                    61 848 7806       

                                                          paula.kaczmarek@up.poznan.pl

 

mgr Kamila Sowińska                      61 848 7807

                                                         kamila.sowinska@up.poznan.pl  

Księgarnia i promocja

Agnieszka Skorupska                     61 848 7542   

                                                      wydawnictwo.sklep@up.poznan.pl


Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Witosa 45 61-693 Poznań
tel. 61 848 7808
e-mail: wydawnictwo@up.poznan.pl

Sprzedaż książek prowadzi Księgarnia Uniwersytecka w gmachu Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (parter) przy ulicy Wojska Polskiego 28.

Księgarnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8–15.

Księgarnia prowadzi również sprzedaż wysyłkową (płatność w formie przelewu lub za zaliczeniem pocztowym).

Adres e-mailowy: wydawnictwo.sklep@up.poznan.pl

Telefon 61 848 7542

Regulamin Księgarni Internetowej 

Definicje

1. Klient – osoba fizyczna powyżej 18. roku życia.

2. Księgarnia Internetowa (e-Księgarnia) – serwis internetowy adresem https://wydawnictwo.up.poznan.pl/, za pośrednictwem którego może kupić Towary.

3. Towar – produkty prezentowane w e-Księgarni.

4. Sprzedawca – Księgarnia Uniwersytecka, ul Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, NIP  777 00 04 960

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, mające na celu zawarcie Umowy sprzedaży Towarów, w której określona jest oraz liczba Towarów.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Księgarnia Internetowa (e-Księgarnia) prowadzona jest przez Sprzedawcę.

2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem z e-Księgarni, w tym określa:

 •  warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach e-Księgarni
 • zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach e-Księgarni.
 • 3. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Warunki korzystania z Księgarni Internetowej

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania z e-Księgarni w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 •  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 •  korzystania z e-Księgarni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 •  korzystania z e-Księgarni w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Księgarni jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

2. Korzystanie z e-Księgarni możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 •  przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub inna przeglądarka internetowa obsługująca technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
 • sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;
 •   dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.

§ 3. Warunki realizacji Zamówienia


1.  W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru należy na stronie e-Księgarni dokonać wyboru dostępnego Towaru i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności na podstawie wyświetlanych komunikatów.

2. Złożenie Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

4. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdź zakup”.

5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego e-Księgarni, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

8. Po zawarciu umowy Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia.

9. Księgarnia nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail podsumowanie zakupu.

§ 4. Ceny produktów i promocje

1. Ceny Towarów na stronie e-Księgarni zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki. Z orientacyjnymi kosztami przesyłki Klient może zapoznać się przed złożeniem Zamówienia, natomiast dokładne koszty przesyłki zależą od jej wielkości i są podawane oddzielnie w wiadomości przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail po złożeniu Zamówienia.

2. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.

§ 5. Formy płatności, warunki dostawy

1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:

 •  przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 5 dni Zamówienie zostaje anulowane,
 •  płatnością gotówkową bezpośrednio przy odbiorze przesyłki,
 •  płatnością gotówkową podczas odbioru osobistego w Księgarni Uniwersyteckiej w budynku Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Wojska Polskiego 28 w Poznaniu.

2. Koszty wysyłki podane na stronie są orientacyjne i zależą od wielkości zamówienia. Po jego odebraniu do Klienta na podany adres e-mail przesyłana jest wiadomość z potwierdzeniem zamówienia oraz informacją o dokładnych kosztach wysyłki. Zamówienia realizujemy w dni robocze w godzinach 8:00–15:00.

3. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.


4. Zamówienie jest realizowane w ciągu 2–3 dni roboczych od zaksięgowania płatności.

5. Podczas odbioru przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

6. Sprzedawca do każdego zrealizowanego Zamówienia dołącza paragon, a na prośbę Klienta wystawia na dane podane przez niego w Zamówieniu fakturę w formie papierowej i dołącza ją do Zamówienia.

7. Klient nabywający Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej powinien w trakcie składania Zamówienia w zakładce „Dane do faktury” podać nazwę swojej firmy, jej adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych (NIP). Sprzedawca może odmówić wystawienia faktury lub jej korekty w razie braku lub błędnego podania numeru NIP Klienta.

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

3.Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.

5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru. Zwracane produkty muszą być kompletne i zwrócone w stanie niezmienionym.

6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Księgarnia Uniwersytecka, ul. Wojska Polskiego 28, 60- 637 Poznań za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego

7. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

§ 7. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie e-Księgarni.

§ 8. Reklamacje, postanowienia końcowe

1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Księgarni:

ul. Wojska Polskiego 28, 60- 637 Poznań.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny.

5. Załącznikiem do Regulaminu jest formularz odstąpienia od umowy.

formularz odstąpienia od umowy

Etyka Wydawnictwa

 1. Redakcja ocenia w sposób bezstronny nadesłane artykuły pod kątem ich wartości naukowej i intelektualnej oraz zgodności z profilem czasopisma.
 2. Praca jest oceniana przez co najmniej dwóch niezależnych, wykwalifikowanych w danej dziedzinie recenzentów afiliowanych w jednostce naukowej innej niż ta, z której pochodzi autor (autorzy) pracy. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów i uwzględnieniu uwag zawartych w opiniach, kierowana jest do druku. Recenzje są wykonywane zgodnie z zasadą double-blind peer review – recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.
 3. Redakcja stosuje się do aktualnego stanu prawnego w zakresie praw autorskich, plagiatu i innych praw własności intelektualnych.
 4. Redakcja będzie zapobiegała występowaniu wszystkich form plagiatu oraz guest authorship
  i ghostwriting. Wykryte przez redakcję przypadki ich wystąpienia będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem instytucji macierzystych autorów.
 5. Redaktorzy pilnują, aby nie dopuścić do konfliktu interesów ani stronniczości. Wydawnictwo chroni poufność wszystkich przesłanych materiałów.
 6. Nieopublikowane materiały z odrzuconych prac nie są wykorzystywane przez redakcję w żaden sposób.
 7. Redaktorzy nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących artykułów, które sami napisali lub których są współautorami.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Copyright © Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu