Journal of Agribusiness and Rural Development

Czasopismo naukowe publikujące wyniki badań poświęconych problematyce ekonomicznej i społecznej w sektorze rolno-żywnościowym i obszarach wiejskich. Czasopismo jest kontynuacją „Roczników Akademii Rolniczej w Poznaniu” – seria „Ekonomia”. 

Teksty, które ukazują się w Journal of Agribusiness and Rural Development, dotyczą:

  • analiz podaży i popytu,
  • analiz cen i rynku, 
  • rozwoju obszarów wiejskich, 
  • zarządzania zasobami środowiska, 
  • polityki regionalnej, 
  • marketingu,
  • finansów.

Artykuły publikowane są w języku angielskim. Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową. Wszystkie artykuły są udostępnianie na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne).

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 roku za opublikowanie pracy naukowej w Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria przysługuje 13 punktów.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Copyright © Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu