INTERCATHEDRA

Kwartalnik Naukowy INTERCATHEDRA prezentuje oryginalne prace twórcze, obejmujące zagadnienia: ekonomii, gospodarki żywnościowej, obszarów wiejskich, polityki regionalnej na obszarach wiejskich, zarządzania zasobami ludzkimi, wiejskiego rynku pracy, polityki społecznej na obszarach wiejskich, gospodarki finansami w przedsiębiorstwach agrobiznesu, rynku nieruchomości rolnych, konsumpcji artykułów rolno-spożywczych oraz ekonomiki drzewnictwa i leśnictwa. Stanowi kontynuację nieperiodycznego wydawnictwa „Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu Drzewnego”, w którym w latach 60. pracownicy Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa publikowali wyniki swoich badań. Od 1985 INTERCATHEDRA ukazuje się regularnie raz w roku, a od 2011 roku funkcjonuje jako kwartalnik.

W czasopiśmie są publikowane oryginalne prace naukowe w języku polskim i angielskim. Zamieszczane artykuły podlegają ocenie przez niezależnych recenzentów oraz redaktora merytorycznego, a teksty są weryfikowane przez native-speakera. 

INTERCATHEDRA promuje młodych adeptów nauki – studentów i doktorantów, zajmujących się szeroko rozumianą problematyką społeczno-ekonomiczną, zapraszając ich do bezpłatnej publikacji.

Obecnie kwartalnik INTERCATHEDRA jest indeksowany w: BazEkon, Agro-Librex i Index Copernicus. Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW za artykuły publikowane w INTERCATHEDRZE otrzymuje się 5 punktów. 

Czasopismo jest wydawane online, w otwartym dostępie, na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne).

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Copyright © Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu