Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze. Publikowane w nim oryginalne, recenzowane artykuły naukowe obejmują główne aspekty nauki o żywności, od właściwości surowców, przez aspekty przetwarzania, po jakość produktów końcowych i ich właściwości odżywcze, użyteczność i dietetykę.

Teksty ukazują się wyłącznie w języku angielskim, w czterech numerach rocznie. Pismo jest drukowane oraz publikowane online, w otwartym dostępie, na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne). Czasopismo jest indeksowane w bazach: Web of Science Core Collection – Emerging Sources Citation Index, Medline, Scopus, Scimago, PubMed, EBSCO, Food Science and Technology Abstracts®, CAB International, Chemical Abstracts Service, Index Copernicus, Ulrich’s Database, Directory of Open Acces Journals, Agro-Librex, Agro-Agen, Agris-FAO, Embase, ProQuest, CrossRef, Scimago, HINARI.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 roku za opublikowanie pracy naukowej w Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria przysługuje 40 punktów.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Copyright © Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu