Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ACTA Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria to czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze.

Publikowane w nim oryginalne, recenzowane artykuły naukowe dotyczą wiedzy z leśnictwa i drzewnictwa: od hodowli, ochrony, urządzania i użytkowania lasu, przez gospodarkę łowiecką, zagadnienia inżynieryjno-techniczne i ekonomiczno-organizacyjne do problematyki surowcowej oraz chemicznej i mechanicznej technologii drewna.

Pismo jest drukowane oraz publikowane online, w otwartym dostępie, na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne). Czasopismo jest indeksowane w bazach: AGRO, Arianta, CABI, EBSCO, Index Copernicus, Google Scholar, PBN Polska Bibliografia Naukowa.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 roku za opublikowanie pracy naukowej w Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria przysługuje 20 punktów.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Copyright © Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu