Medycyna weterynaryjna i nauka o zwierzętach

Najnowsze

Jan Bugumił Sokołowski

Przy gnieździe sokoła wędrownego. Z biologji krogulca

20

zobacz

Jan Bogumił Sokołowski

Ptaki ziem polskich

99

zobacz

Jędrzej M. Jaśkowski (red.)

Biotechniki stosowane w rozrodzie zwierząt gospodarskich i koni

25,5

zobacz

Jacek Antoni Wójtowski (red.)

Hodowla, chów i użytkowanie kóz

80

zobacz

Andrzej Bereszyński, Sylwia Tomaszewska

Zwierzęta a zabobony

31

zobacz

Marek Świtoński (red.)

Postępy genetyki molekularnej bydła i trzody chlewnej

25

zobacz

Marek Świtoński, Ewa Słota, Kazimierz Jaszczak

Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych

32

zobacz

Marian Lipiński

Bioinżynieria produkcji mleka surowego

30

zobacz

Andrzej Bereszyński, Anna Skrzypczak

Wilk (Canis lupus Linnaeus, 1758) w Polsce w warunkach hodowlanych

18

zobacz
Copyright © Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu